Komisja Weryfikacyjna uchyliła decyzję władz Warszawy w sprawie kamienicy przy ul. Poznańskiej 14

Informujemy, że w dniu 18 września 2017 roku zakończyło się postępowanie w sprawie nieruchomości przy ul. Poznańskiej 14 w Warszawie przed „Komisją do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa” działającą na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku. W toku postępowania przed Komisją Weryfikacyjną Adwokat Kamil Bartko reprezentował interesy właścicieli lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 14. Komisja Weryfikacyjna wydała korzystną dla mieszkańców decyzję, na mocy której zostały uchylone wcześniejsze decyzje Prezydenta m.st. Warszawy z 2013 roku o przekazaniu budynku wraz z gruntem w użytkowanie wieczyste na rzecz spadkobiercy dawnych właścicieli.

Informujemy, iż Kancelaria Adwokacka Borowiec & Bartko udziela pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym w skutek decyzji reprywatyzacyjnych, a także reprezentuje najemców lokali w sporach z właścicielami budynku, jak również pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych, które pojawiają w bieżącej działalności wspólnot mieszkaniowych.